HELP

Skúšací systém FRI


Slovenèina
Aplikacia si vyzaduje HTTPS protocol!!!

Stlate CTRL+R a potvrte YES (ANO)!!!


... ÚVODNÉ INFO ...

Prihlásenie je rovnaké ako vo fakultných učebniach (pomocou LDAP-u) - nie ako na vzdelavanie.uniza.sk.
Ak ho neviete zmeniť, môže ho p.Poppe .
V ostatných prípadoch kontaktuje správcu
Monika Vajsova